STRATEGIE

Zvlášť letos od vzestupu hnutí Black

Lives Matter značky „naskakují

na vlnu“ toho, že zaujímají postoj

k různým společenským otázkám.

Vy jste k tomu tedy dospěli dříve?

Ano, cítili jsme to tak vždy, ale poslední tři

rok