Dynamická, progresivní

a prosperující stavební

společnost.

Udává trendy

a posouvá hranice

dopravně-inženýrského

stavebnictví.

Stojí za malými i velkými

projekty, které zlepšují

životní podmínky

obyvatel.

Staví na špičkovém

technologickém zázemí,

dovednostech svých lidí

a silné surovinové základně.

www.eurovia.cz