PŘÍPADOVÁ STUDIE

Kampaň v číslech:

4,2 milionu

zobrazení

reklamy za 30 dní

Náskok před

zbytkem trhu

20 500

Online kampaň na čistič spár

Fuga Fresca vyvolala poptávku

a za týden vyprodala produkt

nových

návš