TELEVIZE

ty peníze nemají nebo jim mohou dojít. A ani

za měsíc nemusejí mít jistotu, že je s ohledem

na dynamický vývoj situace mít budou. Kdo

bude tedy chtít uzavírat garance pod nějakými sankcemi, když neví, zda ještě za několik

měsíců bude n