ZADAVATELÉ A ZNAČKY

cv

Iveta Štočková

Stavařské srdce tluče

za řemeslo

Pracuje jako vedoucí

komunikace a marketingu

a tisková mluvčí stavební skupiny

Vinci Construction CS. Ze své

pozice letos ve skupině vedla

projekt reb