MÉDIA A TRH

Praha pupkem HbbTV světa

Na dva dny se česká metropole stala

celosvětovým centrem hybridního televizního

vysílání, Praha poprvé v historii hostila

mezinárodní konferenci HbbTV Symposium

Text JAN POTŮČEK

18

HbbTV Symposium