ZADAVATELÉ A ZNAČKY

Intenzivně pracujeme

na legislativní změně

Adam Klofáč z Moris design a Pavel Kozler

z Knowinstore rozjeli společný projekt prodejen

budoucnosti, mají s ním celoevropské plány

Text RADANA ČECHOVÁ

Foto BOHUMIL POSPÍŠIL