SPOLEČNOST

Dva křty, Ikea v novém

a novoroční večírek

Networkové setkání

PR klubu a křest knihy

Bohuslava Bohuňka

s názvem P. R.ciny. Kmotry

se stali (zleva) Pavel Vlček,

předseda výkonného

výboru PR klubu, vedle n�