Začal velký

průzkum

EDITORIAL

TÉMA

T

NEETICKÉ PUBLIC RELATIONS

Když PR agentury sahají k metodám,

které porušují zásady profesionálního

a etického jednání

str. 14–15

ZMĚNY NA TRHU RTB REKLAMY

Tři tuzemská vydavatelství testují

novou cloudovou technologii adELA.

Je lepší než déle fungující řešení?

str. 16–17

RESPEKT K PRÁCI KLIENTŮ

Raiffeisenbank láká klienty

v rámci nové kampaně pro osobní

a podnikatelské účty bez podmínek

str. 20 –21

ONLINE REKLAMA

Je dobré pochopit, co zákazníky

inspiruje, a vyzvat je k akci, říká

Crispin Manners

REKLAMA

NECHTE MLUVIT ZÁKAZNÍKY

PUBLIC RELATIONS

str. 6–11

Minulý týden odstartoval online

sběr odpovědí do velkého celo‑

evropského výzkumu v public

relations a strategické komuni‑

kaci, European Communication

Monitor. Zapojit se do něj mohou

i čeští oboroví profesionálové.

Vyjádří tak svůj názor na ožehavá

témata – zejména etiku využívání

dat a online cílení, kyberbezpeč‑

nost a skrytou reklamu. Výsledky

poslouží firmám a agenturám

k plánování strategií i akademi‑

kům k vědecké práci.

European Communication

Monitor je kombinován s výsled‑

ky průzkumu na reprezenta‑

tivním vzorku široké populace.

Z odpovědí sebraných minulý rok

v Německu, Itálii a Velké Británii

vyplynulo, že PR profesionálům

nevěří 38 procent veřejnosti. Po‑

lovina dotázaných je nerozhod‑

nutých a jen 12 procent jim věří.

To věru nejsou povzbudivá čísla.

Lidé nevěří ani novinářům, to

když reportují zprávy o firmách

nebo organizacích – věří jim jen

16,8 procent veřejnosti. Dá se usu‑

zovat, že to je právě kvůli vlivu

PR. Když chce čtenář poznat, co

je nezávislý redakční text o něja‑

ké firmě a za čím stojí PR, nemá

to jednoduché. Celých 89 procent

PR profesionálů tak považuje vy‑

budování důvěryhodného vztahu

s veřejností za svůj hlavní úkol.

Zmiňuji se zde o tom všem

kvůli tomu, že číslo, které držíte

v ruce, se public relations hodně

věnuje. Kromě rozhovoru s Cris‑

pinem Mannersem, bývalým

šéfem oborové organizace PRCA,

jsme se v hlavním materiálu vy‑

dali do neetických koutů PR. Až

se do článku začtete, možná vám

výše uvedená nedůvěra lidí v pu‑

blic relations přijde pochopitelná.

Podstatou PR je, že vůči

koncovým mediálním příjem‑

cům vystupuje skrytě. To by

ale rozhodně nemělo znamenat

netransparentně.

A víc už prozrazovat nebudu,

dočtete se sami.

Jan Klika

redaktor

Inzerce