KOSMETIKA

Zasáhlo do fungování firmy, že se

nepořádaly veletrhy?

Síť vašich pěti značkových prodejen

budete nějak měnit?

Vozíme do Česka aktivní látky oceněné kos‑

metickými oscary, například látku ze sněžné

řasy. Ta pocház�