TEČKA

Foto: SINEA

Reklamní

samuraj

SEDMIMÍLOVÉ BOTY

Insight Terezy Daňkové

Značka Sinea loni změnila koncepci. Z jedno‑

ho výrobce se stala puncem kvality. Chce zpří‑

stupnit myšlenku rostlinné stravy co nejvíce

lidem a ustá