EVENT MARKETING

Jaké NPS vaše akce dosahují?

Některé eventy, na kterých jsme partnery,

nedopadly podle NPS dobře, a jejich orga‑

nizátorům se to nelíbilo. Stejnou metodu

používáme už léta a nikdo s tím dřív neměl

problém, protože byla dat