EVENT MARKETING

Data slouží už

i holografické hostesce

Z hlediska získávání informací o skladbě

účastníků mají výhodu B2B akce

Text JAN KLIKA

Sbírání dat je v dnešním marketingu opěvová‑

no na každém kroku. Nejinak tomu je v obl