TÉMA

ketingu mnohem běžněji součástí marketingo‑

vých budgetů.“ Profesionalizace oboru se týká

jak zadavatelů, kteří začali tento typ spolupráce

aktivně vyhledávat, tak i influencerů. Ti se stali

zodpovědnějšími, se svými klienty komunikuj