NÁZORY

18

K věci

Na okraj

RADIM TUČEK

Czechdesign

TOMÁŠ KOŇAŘÍK

LCG New Media

Právě probíhá otevřená soutěž na nový vizu‑

ální styl pro městskou část Praha 6. Věřím, že

se před porotou této soutěže sejde m