TROCHU ENERGIE DO ŽIL

Hraní počítačových her, zvláště pokud probí‑

há delší dobu, vyžaduje dobrý postřeh a velké

soustředění. Tady zase vycítily potenciál ener‑

getické nápoje včetně lídra segmentu, značky

Red Bull. Ten dokonce považu