Když jsme řečeno sportovní

terminologií získali do své stáje

časopis Marketing & Media, říkali

jsme si, že by nebylo od věci dát

na jeho stránkách větší prostor

sportu. Marketing v tomto oboru

je dlouhodobě na vzestupu a točí

se v n�