CESTOVNÍ RUCH

I po krizi vyděláme

nanejvýš pětinu

Turisté se jen tak nevrátí a čeští

hosté budou chtít šetřit. Tržby

restaurací mohou spadnout až

na dvacet procent, říká Sylvio

Spohr z Café Louvre.

Text JAKUB KŘEŠNIČKA

<