ONLINE REKLAMA

Programatik překvapil

Poslední dva měsíce nestály v prodeji

online reklamního prostoru za moc

Text DAVID BAUCKMANN

Impression Media

Media Bohemia) v programatickém obchodu a v němž šipka ukazuje očekávaný vývoj

a křivka reali