DESTINAČNÍ MARKETING

Foto: ISTOCKPHOTO

Trhu chybí

cizinci. Kdo

je nahradí?

Cestovní ruch přestal fungovat ze

dne na den. Jak bez turistů přežívají

hoteliéři, majitelé obchodů a další,

kteří jsou na jejich útratách závislí?