Průměrný věk běžců

ŽENY

MUŽI

18–35 let

49,3 %

36,1 %

36–45 let

35,1 %

38,7 %

46–55 let

13,0 %

18,8 %

56–65 let

2,4 %

5,5 %

66+ let

0,2 %

0,9 %

věk

Stránku připravi