byznysu ještě někdo může dovolit součástí

takové firmy nebýt.“

K dnešnímu dni se však váží i další výročí.

Tak například: před 59 lety se britská princezna

„buřička“ Margaret, proslulá svým bouřlivým

nočním životem, provdala za fotografa Antho‑

nyho Armstrong­‑Jonese. A ať si kdo chce co chce

myslí o britské monarchii, tato svatba znamenala

obří milník v historii televiznách přenosů, byla

totiž první královskou svatbou, kterou kamery

živě přenášely na obrazovky britských domác‑

ností. Obřad tehdy sledovalo 20 milionů lidí,

což je docela slušný výkon na to, že v ostrovním

království žilo jen necelých 60 milionů Britů.

Dnes by podobná událost jistě byla pokryta

výrazněji na Facebooku a dalších sociálních

sítích: například TikToku. Tento nastupující čín‑

ský fenomén cílící především na mladší ročníky

má podle odborníků nepřehlédnutelný poten‑

ciál, který se již začíná naplňovat; nedávno na

TikToku první Čech dosáhl milionu followerů.

To je zpráva, která by neměla uniknout žádnému

marketérovi; podrobnosti najdete na straně 22.

Velkou radost mi udělala i zpráva o návratu

stratéga Ogilvy Jakuba Hodboně do Česka, jsou

to totiž návraty právě takovýchto expertů,

které naše myšlení i naši ekonomiku obohacují

a posouvají vpřed. Rozhovor s Jakubem najdete

na straně 18 a mimochodem, Hodboň slíbil, že

vystoupí i na naší velké podzimní konferenci

Forum Media. Rozhovor tak můžete brát třeba

jen jako aperitiv před hlavním chodem, který na

vás už za pár měsíců čeká.

Dobré čtení!

Vojtěch Kristen

Vedoucí vydání

03

Foto: ULLSTEIN BILD

Svatbu princezny

Margaret v roce 1960

sledovalo v televizi

20 milionů lidí. Šlo o první

televizí přenášenou

svatbu královské rodiny

v historii.

Dovolte mi v úvodu krátké kalendárium: Ve

čtvrtek 6. května 1954 běžec Roger Bannister

změnil na trati oxfordské univerzity jedno velké

„nepředstavitelné“ na „dost dobře možné“, když

se stal prvním mužem, který zaběhl míli pod čty‑

ři minuty (3:59,4). Jednalo se o podobný úspěch,

jako když byla o čtrnáct let později překonána

„stovka pod deset“ či jako až se bude oslavovat

stlačení maratonské tratě pod dvě hodiny. To

mohlo padnout už včera, během výročního pěta‑

dvacátého pražského maratonu, který mimocho‑

dem patří mezi ty opravdu nejlepší běžecké akce

na světě; máme být na co hrdí.

Motiv rozběhaného Česka se i proto stal

hlavním tématem tohoto čísla MAMu. „Podle

mě se za posledních několik let z České repub‑

liky opravdu stala běžecká Mekka,“ vysvětluje

v rozhovoru na straně 12 počeštěný Ital Carlo

Capalbo, ředitel běžecké série RunTour a muž,

který naučil zemi znovu běhat. „Neříkám to

jen já, vidí to na celém světě,“ říká k tuzem‑

skému boomu tohoto sporu. Mimochodem,

během rozhovru jsme spolu uzavřeli sázku, zda

evropské regulační orgány během příštích dvou

let rozdělí technologické hegemony Facebook

s Googlem. Carlo věří, že ano, já myslím, že

nikoliv. Zajímá nás ale především váš názor,

zahlasujte proto prosím v naší (příhodně) face‑

bookové anketě.

Ostatně, o technologiích (a o šikaně) jsem si

povídal i s viceprezidentkou společnosti Turner

Malgosií Chapmanovou (na straně 25). Zaujal

mě její postřeh o směřování k hegemonizaci

hlavních mediálních hráčů: „Naše firma už také

patří pod velkou technologickou společnost

(AT&T, pozn. red.) a je otázka, jestli si v našem

EDITORIAL

Dobrý den

a týden