RUBRIKA

INTERNÍ KOMUNIKACE

Instagramu. Víme, kolik máme nových sledu‑

jících, prokliků, kolik lidí přešlo na webové

stránky, kolik nám napsalo e­‑mail, zavolalo.

Instagram je, co se týče dekorativních svítidel,

velmi efektivní nástroj ko