SPORT

Foto: WIKIMEDIA COMMONS

Když

nemůžeš,

přidej!

Česko se stává

novodobou mekkou

běhu, čehož marketéři

čile využívají

08

Text VOJTĚCH KRISTEN