MÉDIA

Dá se věřit vlastním očím?

Upravená videa nabízejí marketingové

využití, zároveň ale vzbuzují obavy

Text PAVEL HEJKRLÍK

Co vidíme na vlastní oči, vnímáme jako

pravdivé. Alespoň tak je z velké části nastaven

lidský mozek.