Sektor B2B v e­‑commerce dohání B2C.

Využívání nových technologií je i zde

konkurenční výhodou.

ADVERTORIAL

Malfini sází na digitál

Text MARIE LOGROVÁ

Malfini

B2B DOHÁNÍ B2C

Nicméně v dané oblasti společnost za posled‑

<