Podle šéfa společnosti Spotify

Daniela Ecka se živé audioformáty

stanou součástí každé větší soci‑

ální sítě, jako v případě například

Stories. Spotify nedávno získala

aplikaci Locker Room, s níž plá‑

nuje vytvářet audioobsah s lidmi

ze sportu, kultury nebo hudební

branže. „Vnímám live audio jako

zajímavou sadu funkcí, tvůrci se

budou zapojovat do platforem,

které jim nabízejí nejlepší vztah

s fanoušky. A vývoj bude podobný

jako u Stories,“ řekl Eck. Za nárůs‑

tem zájmu o audio formáty stojí

vzestup sítě Clubhouse. Poté, co

se na ní začaly objevovat celebrity

typu Elona Muska nebo Oprah, vě‑

nují se audiu více i další platformy.

Facebook, Instagram, Reddit,

Twitter, Discord, Telegram nebo

LinkedIn pracují na vlastních

klonech. Živé audio má osmi mi‑

lionům tvůrců na Spotify dodat

další kanál na cestě k 350 milio‑

nům uživatelů.

Foto: UNILEVER

Fenomén audio

jako Stories

Unilever

a „Narozená

takto“

Značka LUX Beauty spadající

pod kolos Unilever společně

s Wunderman Thompson

podpořily v kampani „Born

This Way“ jihoafrickou běžkyni

a olympijskou vítězku Caster

Semenyaovou v jejím boji proti

zákazu startu na OH v Tokiu. Tělo

atletky už od narození produkuje

nadměrné množství testosteronu

a Mezinárodní atletická federace

ji změnou pravidel připravila

o možnost obhajovat v Tokiu

zlatou medaili z Ria 2016 v běhu

na 800 metrů.

„Caster je příkladem a in‑

spirací pro mnoho žen, aby se

dokázaly povznést nad každo‑

denní odsuzování a ukázaly svou

autentickou krásu,“ řekla globál‑

ní viceprezidentka LUX Severine

Vauleon.

V rámci dlouhodobé globál‑

ní kampaně chce značka LUX

do roku 2025 oslovit v rámci

partnerství 50 milionů žen, aby

jim pomohla přenést se přes

sexistické vnímání a odsuzování.

Animovaný spot končí vzkazem,

že by ženy neměly být posuzová‑

ny podle vzhledu.

„Mezi ambasadorky LUX

patřily Marilyn Monroe nebo

Liz Taylor. LUX má také silný cíl

a je ochoten postavit se za své

přesvědčení. Což znamená stát

za všemi ženami. Caster Seme‑

nya je jen jednou z těch žen,“

uvedl šéf kreativy Wunderman

Thompson Bas Korsten. Podporo‑

vatelé používají na sítích hashtag

#IStandWithCaster.

Výrobce cereálního nápoje Melta,

pardubická společnost Kávoviny,

slaví letos 125 let od svého založení

a představuje novou vizuální iden‑

titu celé produktové řady. Podpoří

ji tiskovou a on-line kampaní,

která startuje první květnové pon‑

dělí. Kampaň vznikala ve spolu‑

práci s firmou Shop4Experience,

agenturou PPPartners, fotografem

Jakubem Urbanem a baristkou

Aničkou Bednářovou.

Jedním z cílů kampaně je

vymanit Meltu ze škatulky

„náhražek kávy“, jako cereální

nápoj chce vyjít vstříc aktuálním

spotřebitelským trendům a rozši‑

řovat základnu konzumentů. Na

nových stránkách Melta.cz a nově

založeném facebookovém profilu

firma ukazuje třeba přípravu

Melty v moka konvičce, netradič‑

ní spojení s kořením či kombi‑

naci s irskou whiskey. Kampaň

upozorňuje i na Meltu v sáčcích

nebo její instantní variantu. Na

tyto výrobky bylo podle zástupců

společnosti Kávoviny potřeba

více upozornit a sjednotit vizuál‑

ní prezentaci Melty v obchodech.

„Na podzim plánujeme před‑

stavit i novou příchuť instantní

Melty, jež má ambice oslovit

skupinu spotřebitelů, kteří ještě

klasické Meltě ‚nepřišli na chuť‘

a pijí ji spíše nárazově,“ dodává

Jan Šolta, marketingový poradce

společnosti Kávoviny.

Inzerce

HLEDÁME

10 NEJLEPŠÍCH

V KAŽDÉM KRAJI

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK

16.

ROČNÍK MONETA

SOUTĚŽE ŽIVNOSTNÍK ROKU

15. ČERVNA

WWW.ZIVNOSTNIKROKU.CZ

ZPRÁVY

Melta mění styl,

spouští kampaň

lukratovní prostory, které jsou

skvěle dostupné a umožní našim

zákazníkům prožít s námi svět

krásy naplno. Samozřejmostí

jsou pak internetové ceny, které

poskytujeme na všech našich

prodejnách,“ říká Andrea Kabic‑

ká, PR manažerka Notina. Prostor

pro Notino se uvolnil po módní

značce Camaïeu, která opustila

Česko už loni.