GUERILLA MARKETING

„Trojský“ Kozel v Miláně

Velkopopovický Kozel se v Itálii představil

tajemnou kampaní, doprovodí ji TV spot

Text JAKUB KŘEŠNIČKA

Jako v mýtické Tróji si museli připadat oby‑

vatelé hlavního města Lombardie, když se na