FORUM MEDIA

Kreativní plánování vítězí

Emoce člověka se nedají strhnout tabulkami

v Excelu a výkonnostními parametry, říká

Tereza Báčová z Mediaplus Prague

Text PAVEL HEJKRLÍK

Kreativní plánování

médií se snaží

vycházet z