FORUM MEDIA

Foto: SNICKERS

JDE TO DOKÁZAT

Problémem kreativity je i to, že ji každý chápe

trochu jinak a zároveň se těžko jednotně

definuje její přínos pro byznys. I to se v Lions

pokoušejí napravit. „Ve spolupráci s bývalým

plannerem