Musím nějak

smysluplně využít

to, že sedím doma.

Nechci jen pasivně

přijímat, chci se něco

dozvědět. Začala

jsem více sledovat

všechny možné

dokumenty o historii

a o přírodě. A když

mě něco hodně

zaujme, vy