E-COMMERCE

zvýšení retence. O to překvapivější však je

fakt, že třetina prodejců stále nemá defino‑

vanou CX strategii, prostor pro zlepšení je

i ve sladění CX strategie a celkové strategie

společnosti. Odpovídající plán nemají podle

V