REKLAMNÍ TRH

Výkon opět převládne

V krizi se konečně dostaly ke slovu brandové

kampaně, i když mnohdy narychlo a někdy

na sílu „spíchnuté“. Teď se s nimi rozlučte.

Text RADOVAN VALACH

Během vládních opatření souvisejících

s epid