REKLAMNÍ TRH

Zdroj: WARC

Velká reklamní krize

�49,6 mld. USD

Globální výdaje do reklamy a jejich očekávanou výši v letošním roce

zveřejnila na základě dat z 96 trhů společnost WARC. Její aktuální

předpovědi, které učinila ke konci dubn