MALÉ A STŘEDNÍ TISKÁRNY BUDOU

BOJOVAT O PŘEŽITÍ

Vlivem útlumu některých zakázek logicky

poklesla také poptávka po papíru. Narušením

klasických logistických řetězců se také zvýšily

ceny materiálů, například grafických papírů,

cena