RETAIL

Jak ještě se na Vánoce připravujete?

Obrovskou výzvou bude nedostatek turistů.

Loni před Vánocemi jsme měli v prodejně

i 16 tisíc lidí za jediný den. Ale Vánoce jsou od

poloviny října tradičně silné z hlediska Čechů,

proto jsem optim