SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Dobré jméno díky

zaměstnancům

LinkedIn má v Česku více uživatelů než

Twitter a je vnímán jako důvěryhodnější,

lépe tak na něm působí i reklama

Text JAKUB KŘEŠNIČKA

Zhruba 960 tisíc lidí ve věku mezi osmnácti<