TELEVIZE I ONLINE POROSTOU

Na druhou stranu se také význam už tak

důležité televize zvýšil s rostoucí sledovaností

během pandemie. Proto s ní společnosti ve

svých plánech počítají nyní i do budoucna.

Růst televize také do značné míry uchránil