2

1 Brýle pro virtuální

realitu XTAL od společnosti

VRgineers umožňují

realistický zážitek. Trénují

s nimi například piloti.

DIGITALIZACE

1

produkt vnitřní ekonomiky virtuálního světa

Second Life se odhadoval na 500 milionů