ADVERTORIAL

Individuální přístup

je naše krédo

Český trh s venkovní reklamou

se po pandemické době zvedá

Text JOSEF SOUŠEK

Super poster

I přes jarní váhání je zřejmé, že venkovní

reklama se vrací do normálního stavu. Klíče