nejvíce přibližuje fungování státu. Proč státu?

Protože založení postavy zakládá zároveň

unikátní identitu, která získává práva a někdy

i povinnosti. Prostředí následně umožňuje re‑

alizovat finanční transakce, komunikovat a re‑

ali