Sliby mojí vagíně

ADC AWARDS

Vítězná agentura:

Symbio Digital

Klient:

Hartmann – Rico

Projekt značky Ria s pomocí další edukační

kampaně, kterou agentura vytvořila ve spo‑

lupráci s organizací Loono, pomáhal vylepšit

vzta