ZPRÁVY

Svět podle MAM

Facebook Meta, nový web HN, 100 let

volejbalu, privátka Lidlu a WPP se daří

Z Facebooku

je nově Meta

Skupině

Alphabet

stouply ve

třetím kvertálu

tržby o 41 % na

65 mld. USD.

Tržby z reklamy

meziročně

vzrostly o 43 %

na 53 mld. USD

Svodka

Penny testuje na Plzeňsku

vlastní e­‑shop pod názvem Pen‑

nydomů. V případě úspěchu je

v plánu rozšíření na další oblasti.

Penny nebude mít pro přípravu

nákupů speciální sklad, v bu‑

doucnu plánuje využití své sítě

takřka 400 prodejen. Po objed‑

nání na internetové adrese bude

nákup připraven v nejbližší pro‑

dejně, kde ho následně vyzvedne

kurýr společnosti DoDo a doručí

ho na požadovanou adresu.

Albert spouští velký bezoba‑

04

VÝBĚR ZPRÁV

Z UPLYNULÉHO TÝDNE

přijmout 10 000 lidí, kteří mají

v následujících 10 až 15 letech

pracovat na tvorbě „virtuálního

vesmíru“. Zuckerberg očekává, že

metaversa bude během příštího

desetiletí používat miliarda lidí.

HN podpořily

web kampaní

Hospodářské noviny mají nový

web HN.cz. Podpořily ho typogra‑

fickou kampaní, kterou připravila

agentura Kaspen Jung von Matt.

Ve vizuálech se objevují

motivující slogany kombinované

s modrými pruhy odkazujícími

se k logu deníku. „Hospodářské

noviny dlouho působily jako co

možná nejkonzervativnější,“

říká Kateřina Šušáková, ředitel‑

ka marketingu a komunikace

vydavatelství Economia a dodala:

„Český byznys prochází generač‑

ní obměnou. Hospodářské noviny

Foto: META

UDÁLOSTI

POHLEDEM REDAKCE

MARKETING & MEDIA

Mark Zuckerberg představil nové

jméno skupiny, pod níž spadají

sociální sítě Facebook, Instagram

či WhatsApp — Meta. V novém

logu se u firmy objevila ležatá

osmička odkazující na nekonečné

možnosti, které svět metaversa

může přinést. Metaverse se má

stát dalším rozšířením internetu

v rámci využití virtuální reality.

Lidé budou z běžných životů od‑

skakovat do jiné reality, v níž bu‑

dou moci se bavit, hrát hry, stavět

digitiální obchody a provozovat

byznys. Facebook už minulý tý‑

den oznámil, že plánuje v Evropě

lový experiment v prodejně na

pražském Chodově. Zákazníci

zde mohou vybírat a nakupovat

z — na českém trhu — nejširšího

sortimentu suchých potravin či

drogistického zboží do speciál‑

ních opakovaně plnitelných ná‑

dob. Řešení zaštiťuje společnost

MIWA, drogerii Tierra Verde.

CCC, obuvnický řetězec,

mění styl komunikace a marke‑

tingových kampaní. Od listopadu

také kvůli tomu zahájí spolupráci

s novou PR agenturou M Con‑

sulting. Vztahy s influencery si

bude nově CCC zajišťovat inhouse

a z části prostřednictvím nové

agentury.

Newstream.cz vydává

ve spolupráci se společností A 11

tištěný magazín věnovaný pro‑

blematice ESG (Environmental,

social and corporate governan‑

ce). Obsah a grafiku zastřešila

redakce Newstream.cz, vyda‑

vatelský servis a obchod pak

společnost A 11. Premium Guide

ESG vychází v rámci prémiových

ročenek Premium Guide.

Zásilkovna zahájila na

svých depech provoz robotických

třídiček PackMan. PackMani jsou

AGV vozíky, které uvezou zásilky

s hmotností až 15 kilogramů o roz‑

měrech 40 × 40 × 50 centimetrů.

Oproti dosavadnímu systému,

kdy zásilky třídili lidé, dokážou

roboti za hodinu odbavit a roz‑

třídit více než 10 000 zásilek, což

je dvojnásobek ve srovnání se

stávajícím režimem. Jedno nabití

vydrží dvě hodiny.