RETAIL

Až naměříme, tak uvěříme

Propojení online a offline světa je pro retail

v dnešní době naprostou nezbytností

Text Petr Šimek a Linda Petrová,

Wellen retail experience

Letošními nositeli Nobelovy ceny za ekono‑

mii se stali David C