MARKETING VĚDY

zakořeněna propagace a popularizace vědy

tak, jak je tomu třeba na západních univerzi­

tách. Vědci jsou hodnoceni za publikace a za

účast na prestižních konferencích, mediální

výstupy tak pro ně nejsou klíčové a PR vnímají