NÁZORY

16

K věci

Na okraj

PETRA ZELINKOVÁ

Elite Bloggers

VOJTĚCH HLAVÁČEK

Geen Energy

Influencer marketing stále více hýbe mar‑

ketingovým světem. Jeho síla rapidně roste

obzvlášť v době, kdy lidé kvůli stávající