MÍSTO PRODEJE

Zachovejte si dominanci

V prodejně přitáhnou zákazníka především

výrazné prvky, které se vydělují z okolí

Text DANIEL JESENSKÝ

Dago

V místě prodeje na zákazníka působí bezpo‑

čet podnětů, které o jeho pozornost bo