ONDŘEJ

DRÁBEK

Tuzemské agentury si ze

Slovinska odvezly celkem

devět ocenění. Převážně

za nekomerční práce

46

18. listopadu 2019

99 Kč / 4,90 €

Jak se v současnosti

profiluje dánská značka

stavebnic a co podniká

v marketingu?

ČEŠI NA FESTIVALU

GOLDEN DRUM

REKLAMOU

PROTI NEHODÁM

46

Příležitosti, které přináší

pro televize, diváky

i obchodníky

s elektronikou

LEGO DŘEVĚNÉ

I DIGITÁLNÍ

9 771234 567898

PŘECHOD

NA DVB-T2