REKLAMA

cv

ONDŘEJ DRÁBEK

Pod značkou BeefBrothers

fungoval nejprve jako freelancer.

Koncem roku 2008 založil

stejnojmennou agenturu,

kterou dodnes vede. Předtím

pracoval v PR oddělení

společnosti Vodafone, tehdy

ještě pod bran