NÁZORY

Insider

Proč by měli CMO

spolupracovat s CFO?

LENKA VANĚK

Ernst & Young

Marketingoví ředitelé nikdy neměli k dispozici

tolik dat o zákaznících jako dnes. Technologie

pomáhají marketingu, aby více přispíval k růstu

firem